Адекватен и максимално допустим прием на хранителни вещества за различни възрастови групи. Таблиците са базирани на Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението; издадена от министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, брой 63 от 2 август 2005 г.

Група деца 3-7 години в .pdf формат

Група деца 7-10 години в .pdf формат

Група жени 19-30 години в .pdf формат

Група жени 30-60 години в .pdf формат

Група мъже19-30 години в .pdf формат

Група мъже 30-60 години в .pdf формат

Други източници

Интерактивна база, съдържаща сравнения за 26 нутритиенти в 32 европейски страни и различни категории жители. Базата данни е разработена по проект на EURRECA .

Американската агенция за храни и нутритиенти

 

   © Copyright 2010, www.calories.bg, All rights reserved, Design by Eniak